MB Częstochowska
   

Refleksja na niedzielę

"Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusi; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe".
Czy Jezus aż tak wiele wymaga? Jedna godzina czuwania z Nim, bycia w Jego obecności, blisko Jego serca, współodczuwania z Nim. Nie trzeba wiele mówić, wystarczy być, nie uciekać z lękiem w swoje sprawy. Tylko tyle - i niestety dla wielu - aż tyle. Nie ma mocniejszej broni wobec pokus niż to ciche i pokorne trwanie przy Nim.


PROGRAM NA WIELKI POST I OKRES WIELKANOCNY '2014 / HOLY LENT AND EASTER SCHEDULE


Biblia Tysiąclecia w formacie audio

Serwis biblijni.pl

El Greco - Zmartwychwstanie

Wielkanoc 2014 r.

Kochani Parafianie, Przyjaciele i Goście!

Po raz kolejny usłyszymy zapewnienie Pana Jezusa: "Ja żyję i wy żyć będziecie" (J 14,19). Święta Wielkanocne nie są pobożną inscenizacją. Święta są po to, by przełożyć Prawdę o Zmartwychwstaniu na konkret naszego życia. Światło Zmartwychwstałego ma oświetlić nas, żyjących tu i teraz, Anno Domini 2014. Dlatego na paschalnej świecy wyżłobione są cyfry bieżącego roku, wpisane w litery alfa i omega - symbol Chrystusa. Wielkanoc jest po to, byśmy z nową świeżością zaufali obietnicy życia i odnaleźli radość, najgłębszą z możliwych...

Wraz z tą refleksją przyjmijcie serdeczne życzenia; pogody ducha, radości życia, dobrych spotkań z dobrymi ludźmi i odnalezienia tego, co naprawdę ważne, dobre i piękne.

Pozostaję wdzięczny za Waszą dobroć i życzliwą współpracę.

Wesołego Alleluja!


Easter 2014

Dear Parishioners, Friends and Guests!

Time after time we hear the assurance of the Lord Jesus: "I live and you shall live" (John 14:19). Easter is not a merely pious reenactment. The feast exists so that we might convert the Truth of the Resurrection into the concrete reality of our lives. The Light of the Resurrection has to illuminate us, living here and now, in the Year of Our Lord 2014. That is why on the Paschal Candle are carved the numbers of the current year, written with the letters alpha and omega - a symbol of Christ. Easter exists so that we may trust with new freshness in the promise of life and may find joy, the deepest possible joy.

Along with this reflection, accept my heartfelt wishes for you: cheerfulness, joy in life, good meetings with good people, and finding that which is truly worthwhile, good, and beautiful.

I remain grateful for your generosity and kind cooperation.

Happy Easter!

Fr. Jan Fiedurek, S.Chr., pastor

MSZE ŚWIĘTE
Niedziela 10:00 am i 12:00 pm
W tygodniu wg. planu
PIERWSZY PIĄTEK
Wystawienie Najświętszego Sakramnetu 7:00 pm
Msza św. 7:30 pm
SPOWIEDŹ ŚW.
Niedziela 9:30 am i 11:30 am
W tygodniu po Mszy św.
   
św. Maksymilian