MB Częstochowska
   

Katecheza niedzielna - rok szkolny 2015/2016

Proszę pamiętać!

 1. Niedzielna Eucharystia jest w centrum życia religijnego. Regularna spowiedź, częsty rachunek sumienia i codzienna modlitwa podtrzymują i ożywiają naszą więź z Bogiem.
 2. Częsta lektura Pisma Świętego, katechizmu i książek religijnych pogłębia naszą wiedzę i wiarę.
 3. Nasze codzienne życie i postępowanie jest świadectwem dawanym Bogu i weryfikacją naszej wiary.

Przygotowanie do bierzmowania

Dzieci nie objęte katechezą w szkole (kl. 4 - 6)

Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania odbywać się będą w niedziele o godz. 14.

Dzieci nie objęte katechezą w szkole (kl. 4 - 6)

niedziela, 11:00AM (na plebanii)
 • 2015.11.15
 • 2015.12.06
 • 2015.12.20
 • 2016.01.03
 • 2016.01.17
 • 2016.01.31
 • 2016.02.14
 • 2016.02.28
 • 2016.03.13
 • 2016.04.10
 • 2016.04.24
 • 2016.05.08
 • 2016.05.22
 • 2016.06.05 (zakończenie)
   
św. Maksymilian