MB Częstochowska
   

Święto Bożego Miłosierdzia

23 kwietnia 2006 roku, w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy obchodzimy w naszej Parafii Święto Bożego Miłosierdzia po raz 10-ty. Pan Jesus prosił Siostrę Faustynę aby modliła się i starała się o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy. "Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz a szczególnie dla biednych grzeszników. Nie zazna ludzkość spokoju dokąd nie zwróci się do źródła Miłosierdzia Mojego" (Dzn 699). Wypełniło się ostatnie z życzeń Pana Jezusa przekazanych przez św. Siostrę Faustynę. 30-go kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji błogosławionej Siostry Faustyny Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił pierwszą Niedzielę po Wielkanocy jako ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO dla całego Kościoła.

17-go sierpnia 2002 roku, podczas konsekracji Świątyni Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach Ojciec Świety Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego rozpocznie się o 3 PM w godzinie śmierci Pana Jezusa.

Wskazania Pana Jezusa dotyczące uczczenia Jego śmierci na krzyżu:

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata całego. Pozwoliłem ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją."

Koronka do Miłosierdzia Bożego (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca).

Na początku: Ojcze Nasz......... Zdrowaś Maryjo......... Wierzę w Boga Ojca............

Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata (10 razy).

Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

W Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny (Dzw 264) czytamy:

"Ktokolwiek będzie tą Koronkę odmawiał, dostąpi Wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci".

Podczas Nabożeństwa Bożego Miłosierdzia mamy wystawiony na Ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego. Jego pochodzenie wiąże się z wizją, jaką Siostra Faustyna miała w Płocku 22 lutego 1931 roku, w czasie której Chrystus wyraził życzenie, aby namalować taki obraz i w podpisie umiescic slowa:

"JEZU, UFAM TOBIE"

O 3:30 PM będzie Msza Święta połączona z namaszczeniem chorych.

Po Mszy Świętej spotykamy się w sali parafialnej na wspólnie przyniesionym przez nas posiłku, herbacie i kawie.

Z pytaniami proszę dzwonić do Anny Czarneckiej tel. 703-521-4360

SZCZĘŚĆ BOŻE!!!!!!

Elżbieta Siwanowicz

   
św. Maksymilian