MB Częstochowska
   
Ofiara na kościół / Church donation

Ofiary na wsparcie parafii można przesyłać / You can donate by:

Czekiem / Check

Pay to: Our Lady Queen of Poland Parish

Czek przesłać na adres / Send check to:

9700 Rosensteel Ave
Silver Spring, MD 20910

lub / or

Elektronicznie / Online: PayPal

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg Zapłać! / Thank you for all donations!

   
św. Maksymilian