MB Częstochowska
   
Fotografia kościoła

English version

W 1976 roku Karol Kardynał Wojtyła, ówczesny arcybiskup Krakowa, a późniejszy papież Jan Paweł II, w czasie pobytu w Waszyngtonie szukał możliwości utworzenia Polskiej Misji Katolickiej, której celem byłoby służenie wspólnocie Polonii gromadzącej sie na polskie Msze Święte w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Tej osobistej inicjatywie Ojca Świętego, wyrażonej w własnoręcznie przez Niego podpisanym liście do Williama Kardynała Baum, ówczesnego Arcybiskupa Waszyngtonu, zawdzięczamy powstanie Polskiej Rzymsko-Katolickiej Misji pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski i Świętego Maksymiliana Kolbe. Misja otrzymała siedzibę w historycznym kościele Św. Jana Ewangelisty w Silver Spring. Arcybiskup (później Kardynał) James Hickey, nastepca Kardynała Baum, podniósł Misję do rangi parafii w 1983 roku.

Duszpasterstwo w Misji i Parafii pełnili od jej założenia księża Towarzystwa Chrystusowego. Zakon ten był założony w roku 1932 przez Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, dla opieki duszpasterskiej nad Polonią rozsianą po całym świecie. Proboszczami Misji i Parafii w ubiegłych latach byli: ks. Józef Smyczyk, ks. Edward Mroczyński, ks. Tadeusz Winnicki, ks. Zygmunt Ostrowski, ks. Krzysztof Oska, ks. Stanisław Hajkowski, ks. Klemens Dąbrowski (do 2007-10-16), ks. Jan Fiedurek (do 2015-08-30). Obecnie proboszczem jest ks. Jerzy Frydrych.   
św. Maksymilian