MB Częstochowska
   

Katecheza niedzielna - rok szkolny 2017/2018

Proszę pamiętać!

  1. Niedzielna Eucharystia jest w centrum życia religijnego. Regularna spowiedź, częsty rachunek sumienia i codzienna modlitwa podtrzymują i ożywiają naszą więź z Bogiem.
  2. Częsta lektura Pisma Świętego, katechizmu i książek religijnych pogłębia naszą wiedzę i wiarę.
  3. Nasze codzienne życie i postępowanie jest świadectwem dawanym Bogu i weryfikacją naszej wiary.

Przygotowanie do bierzmowania

Dzieci nie objęte katechezą w szkole (kl. 4 - 6)

Przygotowanie do bierzmowania

Spotkania odbywać się będą w niedziele. Szczegóły po wakacjach.

Dzieci nie objęte katechezą w szkole (po Pierwszej Komunii a przed Bierzmowaniem)

niedziela, 11:00AM (na plebanii)
  • 2017.09.10 - pierwsze spotkanie
   
św. Maksymilian